UKK Ehkäisystä

Hakomaja.net

Ehkäisy ja perhesuunnittelu

Vanhoillislestadiolaiset uskovat että kaikenlainen perhesuunnittelu olisi syntiä. Tätä on vaikea perustella Raamatulla, kun sieltä ei moiseen väitteeseen tukea löydy. Kommentoin tässä vl:ien väitteitä miksi heidän mielestään ehkäisy on syntiä.

Perhesuunnittelu yleiskäsite, jossa pyritään vaikuttamaan siihen milloin uusien lasten on hyvä syntyä perheisiin. Elämäntilanteet ja olemassa olevien perheenjäsenten henkilökohtainen elämäntilanne vaikuttavat oleellisesti siihen, milloin voidaan ottaa vastaan uusi perheenjäsen, vai voidaanko lainkaan. Perhesuunnittelun historia alkoi jo tuhansia vuosia sitten kun ihmiset huomasivat että miehilläkin oli osuutta lasten syntymään. Jo muinaiset Roomalaiset, Kiinalaiset ja Egyptiläiset tiesivät erilaisia keinoja vaikuttaa raskauksien alkamisiin. Tavallisen kansan tietämys ja mahdollisuudet tähän ovat vaihdelleet eri kulttuureissa ja aikakausina.

Kristinuskossa perhesuunnittelu on jäänyt hyvin vähäiselle huomiolle ja Raamatussa on ainoastaan yksi viittaus velvollisuuteen lisääntyä, joka kuului Mooseksen lakiin: "Kun veljeksiä asuu yhdessä ja joku heistä kuolee eikä hänellä ole poikaa, niin älköön vainajan leski menkö naimisiin muuhun sukuun, syrjäisen miehen kanssa. Hänen lankonsa yhtyköön häneen, ottakoon hänet vaimokseen ja täyttäköön häntä kohtaan langon velvollisuuden. Ja esikoinen, jonka vaimo synnyttää, katsottakoon kuolleen veljen omaksi, ettei hänen nimeänsä pyyhittäisi pois Israelista." (5. Moos. 25:5,6)

Myöhemmin Onan joutui tuohon tilanteeseen ja halusi luistaa tuosta Mooseksen lain velvollisuudesta:
"Juuda sanoi Oonanille: "Yhdy veljesi leskeen ja ota hänet avioksesi ja herätä siemen veljellesi". Mutta kun Oonan tiesi, ettei jälkeläinen olisi oleva hänen, niin hän antoi, aina kun yhtyi veljensä vaimoon, siemenensä mennä maahan, ettei hankkisi jälkeläistä veljelleen." (1. Moos. 38:8,9)

Tuosta on historian saatossa vedetty paljon erilaisia tulkintoja, joiden mukaan ehkäisy tai vaihtoehtoisesti masturbaatio olisi syntiä. Kuitenkaan Raamattu ei mainitse sanallakaan normaalitilanteissa olevien perheiden perhesuunnittelusta mitään. Aihe kuitenkin tunnettiin yleisellä tasolla varsin laajasti. Kun tarkastelee kristinuskon suhtautumista perhesuunnitteluun, niin tämä on hyvä jakaa kolmeen osaan:

 • 1.) Abortti. Tähän on suhtauduttu pääsääntöisesti kielteisesti koko kristinuskon historian ajan varsin laajasti. On kuitenkin sellaisiakin tilanteita, joissa perustellusti murhaksi leimattu abortti voi kuitenkin olla kaikkein rakkaudellisin vaihtoehto. Linjanveto ja moraalinen tulkinta ovat kuitenkin vaikeita ikuisuuskysymyksiä.

 • 2.) Ehkäisyvälineet. Erilaiset tekniset ja kemialliset ehkäisyvälineet ovat olleet tuntemattomia tavallisen kansan parissa 1900-luvulle saakka. Historiasta löytyy kuitenkin joitain harvoja kannanottoja aiheeseen, mutta niiden huomion kohde voidaan perustellusti sanoa olleen prostituutio sekä yläluokan seksihurjastelut. Mielipide teknisiin ehkäisyvälineisiin tuli laajemmin ajankohtaiseksi vasta niiden tultua osaksi tavallisen kansan perhesuunnittelua 1900-luvulla. Katolinen kirkko ja vanhoillislestadiolaiset jäivät torjuvalle kannalle, Luterilaisten kirkkojen ja vapaiden suuntien pääsääntöisesti hyväksyessä ehkäisyvälineiden käytön tilanteissa, jossa ne saivat uuden moraalisesti hyväksyttävän käyttötarkoituksen perheiden elämän helpottamisen mahdollistajana, joka koitui myös perheisiin syntyvien lasten parhaaksi koska he saivat syntyä toivottuina.

 • 3.) Luonnonmukainen ehkäisy on kuulunut osana perhesuunnittelua aina. Näitä keinoja ovat esimerkiksi varmat päivät ja keskeytetty yhdyntä sekä pidennetty lapsen rintaruokinta. Nämä keinot ovat olleet laajasti hyväksyttyjä kristinuskossa koko sen historian ajan. Yksi harvoja poikkeuksia tähän linjaan on vanhoillislestadiolaisten käsitys, jonka mukaan lasten syntymisten ajankohdat pitäisi jättää kokonaan Jumalalle. Katolinen kirkko on puolestaan hyväksynyt nämä luonnonmukaisen perhesuunnittelun keinot, joskin niiden käytöstä pitää siellä virallisen opetuksen mukaan keskustella rippi-isän kanssa.


Vanhoillislestadiolaisten kanta.Vanhoillislestadiolaiset uskovat että kaikenlainen perhesuunnittelu olisi syntiä. Tätä on vaikea perustella Raamatulla, kun sieltä ei moiseen väitteeseen tukea löydy. Aluksi muutama lainaus siitä, miten vanhoillislestadiolaiset ovat omassa lehdessään, Päivämiehessä, opettaneet ehkäisystä ja kuinka kanta perhesuunnitteluun on muuttunut hieman vuosien varrella. Tässäkin näkyy selkeästi kuinka opetus tiukkeni 70-luvulla, mutta on sen jälkeen hieman höltynyt.

 • Päivämies 1967:

 • "Silloin kun nähdään odottava äiti kuolemanvaaran edessä, saa kristitty myös nähdä Jumalan tahdon ja alistua tarvittaessa äidin hengen pelastamiseksi välttämättömään."

 

 • Päivämies 1974:

 • "...Perhesuunnittelu on synti kaikissa muodoissaan. Ei voi tulla kysymykseen kalenterin seuraaminen, ei edes yhteisestä sopimuksesta erillään oleminen...se on Jumalan Sanan mukaan sallittu vain hetkeksi sairauden vuoksi. Mutta sairauttakaan ei saa tehdä pahemmaksi kuin se todellisuudessa on ja näitä tekosyitä käyttää väärään tarkoitukseen."

 

 • Päivämies 14.2.1979:

 • "Ei milloinkaan eikä missään muodossa ihmiselämän ehkäisy tule Jumalan lapsilla kysymykseenkään. Jumalan lapsina me tiedämme, että se on Pyhä asia Jumalan elämä, ja elämän mahdollisuudet on kätketyt juuri siemeneen. Siksi ei missään muodossa ehkäisyä ole hyväksytty. Vaikka niinkin kävisi että uskovainen äiti taikka lapsi kuolisi synnytyksessä, taikka odotusaikana, niin he pääsisivät taivaaseen."

 

 • Päivämies 12.10.2005:

 • "Vaikean sairauden tai muun ylitsepääsemättömän esteen edessä voidaan joutua ratkaisuun, jonka seurauksena uusi raskaus ei ole enää mahdollinen."Kysymykset, väitteet ja niiden kumoamiset ehkäisystä.

 • Raamatussa sanotaan, että lisääntykää ja täyttäkää maa.

VASTAUS: Maa on jo täytetty ja kohta menee yli. Oletetaanpa että Jumala on sinulla kylässä ja pyytää kaatamaan kupin kahvia. Jatkatko kaatamista kun kuppi on jo täysi? Silloinhan kahvi valuu pöydälle ja sieltä Jumalan syliin! Lisääntymiskäskyssä on kyse samasta hommasta. Maa on jo täytetty ja ylikansoituksesta kärsivät kaikki, mutta varsinkin lapset ja heikot. Näin ollen ylikansoitus ei voi olla Jumalan, vaan saatanan tahto! Lisäksi Raamatusta voimme lukea, että kyseessä on SIUNAUS, ei käsky. Tarvitaan riittävän suuri populaatio, jotta ihminen pystyy kehittymään ja että heistä on turvaa toisilleen. Populaation kasvaessa liian suureksi, aiheutuu ongelmia kaikille. Myös tulen keksiminen oli siunaus, mutta hallitsemattomana se on kirous.

 • Jumala on luonut seksin lisääntymistä varten. Eikö se kerro että ehkäisy on syntiä?

VASTAUS: Jumala on luonut seksiin paljon muitakin funktioita kuin pelkän lisääntymisen. Jos pelkkä lisääntyminen olisi seksin ainoa tarkoitus, niin tällöin meillä olisi kiima-aika kerran vuodessa, kuten useimmilla eläimillä. Ihmisillä ja joillakin apinoilla on seksuaalisuudella paljon lisääntymistä laajempia tarkoituksia. Seksuaalinen mielihyvä vahvistaa immunologiaa ja kykyä taistella tauteja vastaan. Lisäksi seksi laukaisee jännitteitä ja sillä on parisuhdetta ylläpitävä ja vahvistava merkitys itsessään. Sokea perhesuunnittelun kieltävä dogmi halveksii näitä muita Jumalan tarkoituksia ihmisten seksuaalisuudessa.

 • Kuinka me ihmiset voimme tietää Jumalaa paremmin, koska täällä on riittävästi ihmisiä?

VASTAUS: Ellei se tieto että edes nyt ei ole kaikille tarpeeksi ruokaa, puhdasta vettä (jonka suomalaiset ottavat itsestään selvyytenä) tai vaatteita päälle, ei riitä sinulle kertomaan että liikaa on ihmisiä jo ennestään, niin en voi tähän auttaa. Puolet maapallon väestöstä joutuu tulemaan alle toimeen alle euro/ päivä (kaikkiin tarpeisiin!), kolmasosalla ei ole edes sitä vähää. Kehitysmaissa ihmisiä (varsinkin lapsia) kuolee nälkään ja janoon, kun ei ole mitään, mitä syödä tai juoda !! Mitä enemmän paapallon väestö kasvaa, sitä huonommassa asemassa köyhät ja kurjat tulevat olemaan!! Loppujen lopuksi pallomme "tukehtuu" mikäli nykyinen kasvuvauhti jatkuu. Kaikki tutkijat ovat tästä yksimielisiä. Koska lisäpopulaatiosta on vain haittaa kokonaisuuden kannalta, niin tiedämme, että siunaus on täytetty ja sokea dogmin seuraaminen johtaa kiroukseen ja epätoivon suohon.

 • Millä oikeudella ihminen puuttuu Jumalan luomistyöhön, kun kyseessä on Jumalan omaksi kuvakseen luoma ihminen?

VASTAUS: Ei ihminen voi puuttua Jumalan luomistyöhön millään lailla. Kyseessä on kaikkivaltias Jumala. Ihmisen seksiakti ei ole Luojan luomistyötä. On röyhkeää kuvitella että pieni ihminen kykenisi puuttumaan Suuren Jumalan luomistyöhön millään lailla, sillä kaikki elämä todellakin on Jumalan kädessä Koeputkihedelmöitys olisi loogisempi tulkita puuttumiseksi Luojan työhön ja se vl-liikkeessä sallitaan (vain aviopuolisoiden omilla sukusoluilla tosin.)

 • Raamatussa Onan valutti siemenensä maahan ja Jumala piti tätä pahana. Eikö tämä kerro selvästi että ehkäisy on syntiä?

VASTAUS: Onanin velvollisuus nimenomaan ei ollut lisääntyä itse, jonka vuoksi hän fuskasi velvollisuudestaan.
"Mutta kun Oonan tiesi, ettei jälkeläinen olisi oleva hänen, niin hän antoi, aina kun yhtyi veljensä vaimoon, siemenensä mennä maahan, ettei hankkisi jälkeläistä veljelleen." (1. Moos. 38:9)

Kyseinen Oonanin tapaus Raamatussa kertoo aikalaisten sosiaaliturvasta Mooseksen laissa. Raamatun aikoina ei ollut nykyisten pohjoismaisten kaltaista sosiaaliturvaa, vaan lapset olivat vanhempien turva. Näin on monissa kehitysmaissa tänäkin päivänä. Oonanin veljen leski oli lapseton, joten Oonanin velvollisuus oli siittää leskelle lapsi, joka voisi pitää äidistään huolta kun tämä on vanha. Tästä velvollisuudesta Oonan yritti luistaa. Yhtälailla Raamatussa voisi olla maininta siitä että Jumalan silmissä olisi paha laskea siemenet maahan oman vaimon kanssa. Tällaista ei kuitenkaan Jumalan sanasta löydy. Onko Pyhä henki ollut hajamielinen ja antanut vl:ille tietoa, joka Raamatusta on unohtunut? Muutoin kun ei vl:ien Raamatun ulkopuolisia uskon ehtoja voi selittää;) Onaniin on sikälikin turha vedota, ellei sitten ole myös valmis siittämään lapsettomalle veljen leskelle oman vaimon lisäksi;) Tätä en ole kuullut vl:ienkään tekevän tai opettavan;)

 • Millä oikeudella ihminen kieltäytyy ottamasta vastaan niin suurta lahjaa Jumalalta kuin mitä lapsi on? Mehän halveksisimme ja väheksyisimme tuolloin tuota lahjaa (siis kun ottaisimme sen vastaan ainoastaan silloin kun itsestä tuntuu mukavalta).

VASTAUS: Mikäli lahja ei tunnu mukavalta, silloin se ei ole lahja! Silloin se on velvollisuus. Mikäli taasen velvollisuus on autuuden ehto, on kysymyksessä ansaitsemisoppi, jota -ehkäisy on syntiä- opetus itse asiassa edustaakin. Ei olla vapaana Jeesuksen lunastaman armon alla. Lapsi ei ole mikään lahja jo ennestään vaikeuksien kanssa painivalle perheelle.


Peräänkuulutan tosiasioiden hyväksymistä. Me kaikki näemme miten maailma makaa, jos katsomme ympärillemme emmekä vain laput silmillä kuuntele, miten meille saarnatuolista puhutaan. Jumala on säätänyt luonnonlait, joiden mukaan homma pelaa ja antanut meillekin järjen, jolla voimme, ainakin osittain, noita luonnon lakeja seurata ja ymmärtää. Yksi noista luonnonlaeista on että kun kaksi tervettä ihmistä harrastaa heteroyhdyntää ilman ehkäisyä, siitä on mitä todennäköisimmin seurauksena lapsi. Kun vähänkään ajattelee asiaa, niin huomaa ettei Jumala todellakaan säännöstele tai millään lailla katso keiden on hyvä lapsia saada ja keiden ei. Tietysti Jumalalla on mahdollisuudet siihenkin puuttua, mikäli se seuraus ei olisikaan hyvä. Hän ei kuitenkaan toimi siten ja sen tosiasian voimme kaikki nähdä ympäriltämme. Sen sijaan Hän on antanut meille keinot vaikuttaa siihen itse.