Vl-Fraaseja

Hakomaja.net

Vl-Fraaseja ja "Kaanaan kieltä"

Kokosin tähän tusinan verran ”kaanaankielisiä”, vl-uskossa usein käytettyjä fraaseja, eli sanontoja joiden tarkoitus on psyykata uskomaan juuri sillä ainoalla oikealla vl-tavalla. Ulkopuolisilta vl-uskoon tutustumattomilta meneekin vl:ien puheenparret helposti ohi, eivätkä he ymmärrä mitä milläkin sanonnoilla tarkoitetaan.

Monet näistä fraaseistä, joita usein kuulee vl:ien toistavan mantrojen tavoin, sotivat suoraan Raamattua vastaan, sillä vaikka osa onkin otettu Raamatusta, niin ne on repäisty irti aiheyhteydestään ja käännetty mielikuvituksellisesti päälaelleen. Suomennetaas hieman mitä näillä "kaanaankielisillä" fraaseilla sitten vl-kielellä tarkoitetaan, eli tulkataan vl-slangilla ilmaistu vl-oppi tutuksi:)

 

 • 1.) "Oma järki on pois pantava”- tai -”Usko ei ole järjen asia"

Merkitys: vl-opin älyttömyydet pitää vain uskoa mukisematta. Sanotaan myös suoraan muodossa: ”Älä ajattele, vaan usko vain syntisi anteeksi” Eli halutaan ohittaa kiusallinen aihe kokonaan. Pohjaa sikäli Raamattuun että Paavali toteaa Jeesuksen ristiinnaulitsemisen olevan järjenvastaista, mutta ei Raamattu muutoin opeta että uskon pitäisi olla järjetöntä, vaan päinvastoin ymmärrystä pidetään hyvänä ja tavoiteltavana asiana, johon sekä Jeesus että Paavali kehottivat.

 

 • 2.) ”Ovet katua vasten suljetaan”

Merkitys: Alistu vl-uskoon siunattavaksi nyt heti, sillä huomenna putiikki voi olla jo kiinni. Kyseessä on oikeasti vain kohta ihmisen vanhenemisen kuvauksesta Raamatussa (”muista luojaa nuoruudessasi” (Saarn. 12:1-7))

 

 • 3.) ”Joka parannuksen teon huomiseen siirtää, se vuoteensa helvettiin rakentaa.”

Merkitys: Alistu vl-uskoon siunattavaksi nyt heti tänään, sillä huomenna voit jo olla helvetissä.

 

 • 4.) "Päiväsi on kuin voimasi"

Merkitys: Ei saa epäillä etteikö Jumala antaisi voimia hoitaa vaikka 20 lasta, vaikka tuntisi uupuvansa jo ensimmäisen kanssa. Kyseessä on Raamatusta sinänsä löytyvä, mutta vain puhtaasti henkilökohtainen siunaus yksin Asserille, ei muuta. (5. Moos. 33:24-25: "Ja Asserista hän sanoi: "Siunattu olkoon Asser poikien joukossa. Olkoon hän veljiensä lemmikki, ja kastakoon hän jalkansa öljyyn. Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi; ja niinkuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin.") Kyseinen fraasi sanotaan myös suoraan muodossa: ”Kyllä Jumala antaa voimia, jos antaa lapsenkin.” Todellisuus on kuitenkin valitettavan usein toinen ja ahdistusta lisää kun uupunut äiti kokee itsensä huonoksi ja epäonnistuneeksi uskovaiseksi kun Jumala ei niitä voimia antanutkaan. (Katso myös UKK Ehkäisystä, niin näet vl:ien muut perustelut miksi perhesuunnittelu olisi syntiä)

 

 • 5.) ”Jumalalla on vain tämä yksi valtakunta.”

Merkitys: Tällä yritetään saarnata että vain vanhoillislestadiolaisten yhteydessä / rakkaudessa olevat olisivat Jumalan valtakunnassa. Joukkoon kuulumisesta yritetään tehdä autuuden ja taivaaseen pääsyn ehto.

 

 • 6.) ”Jolla ei ole seurakunta äitinä maan päällä, sillä ei ole Jumalaa isänä taivaassa."

Merkitys: Tehdään joukkoon kuulumisesta autuuden ehto. Usein myös valehdellaan että kyseinen fraasi löytyisi Raamatusta, missä sitä ei kuitenkaan ole. Sanotaan myös suoraan muodossa: ”Jumalalla ei ole yksinäistä lasta.” Tämä on kuitenkin puhtaasti vl:ien omaa Raamatun ulkopuolista opetusta.

 

 • 7.) ”Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorat, murhaajat ja kaikki jotka valhetta rakastavat.”

Merkitys: Muut kuin vl:t ovat pahoja ihmisiä. Kyseinen kohta löytyy ilmestyskirjasta, mutta kohdasta missä kuvataan lopullista taivasta, ei mitään maanpäällistä seurakuntaa.

 

 • 8.) ”Väärään rauhaan tuudittautuneet.”

Merkitys: Käytetään kuvaamaan muita uskovaisia ihmisiä, jotka kertovat että ovat löytäneet rauhan uskostaan Jeesukseen, mutta eivät ole vl:iä. Heistä käytetään henkilökohtaisesta uskostaan huolimatta myös suoraan röyhkeästi nimeä epäuskoiset:( Vl:ille usko onkin ensisijaisesti omaan joukkoon uskomista. Jeesus ja Jumala vaikuttavat vain vl:ien kautta ja taustalla, ei suoraan.

 

 • 9.) ”Kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi”

Merkitys: Tätä käytetään kun yritetään perustella ettei Raamattuun kirjoitetut Jeesuksen lupaukset pelastuksesta kaikille uskoville olisikaan enää suoraan voimassa, vaan pelastus vaatisi elävän ihmisen julistuksen. Kyseinen lause löytyy Raamatusta, mutta laajempi lainaus paljastaa että siinä mainitulla ”kirjaimella” tarkoitetaan pelkästään lain pykälien tuomaa kuolemaan tuomitsemista. Tulkinnan kumoaa myös se, että Raamatussa on itsessään mainittu sen kirjoitusten tarkoituksen olevan uskon synnyttäminen ja sitä kautta ihmisten pelastaminen. (Joh. 20:31: "nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.")

 

 • 10.) ”Jumalan sana joko parantaa tai pahentaa.”

Merkitys: Ellet ole myötämielinen vl-saarnalle, niin saat tämän fraasin niskaasi. Vaikka vl olisi puhunut mitä uskomattominta soopaa, niin olet automaattisesti väärässä ja kritisoit vain siksi koska sinulla on huono omatunto. Tällä asetelmalla halutaan estää ajattelemastakaan että vl-oppi voisi olla myös väärässä. Kaikenlainen arvostelu torjutaan heti hyökkäämällä arvostelijaa kohtaan myös suoraan tyyliin: ”Sinulla on vikova mieli.” Tosin tämä ei päde molempiin suuntiin, vaan vl saa kyllä haukkua ja tuomita toisen uskoa, sillä hän haluaa vain ”auttaa lain kautta ymmärtämään” että tarvitset vl-parannuksen.

 

 • 11.) "Sielu kelpasi Jumalalle" tai” ei jäänyt todistusta, että sielu kelpasi Jumalalle.”

Merkitys: Vl:t eivät aina häikäile lausua mielipidettään edes vainajan kohtalosta Jumalan edessä. Pohjautuu Raamattuun kohtaan Hepr. 11:5, jossa Enok otettiin elävänä taivaaseen ja mainitaan että tämä oli ennen tapahtumaa saanut todistuksen Jumalalle kelpaamisestaan. Kyseessähän oli kaikin tavoin normaalin ihmisen kohtalosta poikkeava tilanne, eikä missään kohden Raamatussa kerrota että seurakunta tai jäljelle jääneet saisivat minkäänlaista ennakkotietoa Jumalan tuomioista.

Päinvastoin Raamatussa Jeesus varoittaa ”lajittelemasta viljaa.” (Matt. 13:24-30) ja Paavali kieltää antamasta mitään tuomioita ennen kuin Jumala paljastaa ihmisten sydämet, mitä kanssaihmiset eivät näe (1. Kor. 4:5 ) Vl:tkin kyllä yleensä varovat antamasta suoria helvetintuomioita vainajasta, mutta olen kuullut vl-saarnaajan pitävän sielun kohtaloa ikään kuin ”arpapelinä” ellei vl-seurakunnalle ole ”jäänyt todistusta”. Ikään kuin Jumala ei tietäisi vl:iä paremmin mihin ihmisen sielun laittaa, vaan kuuntelisi vl:iä tai joutuisi arpomaan.

 

 • 12.) ”Jumalan valtakunta on kuin hakomaja yrttitarhassa”

Merkitys: Olemmekin oikeassa juuri siksi koska meissä on paljon vikoja ja puutteita. ”Ainoa juuri millilleen oikea usko” käännetäänkin yllättäen päälaelleen. Vl:ien mielikuvitus laukkaa niin vilkkaana että he tosissaan kuvittelevat että Jumala, joka ilmoittaa Raamatussa tahdokseen pelastaa kaikki ihmiset, haluaisikin nyt skitsofreenisesti piilottaa ainoan mahdollisen pelastuksen paikan ihmisiltä:D Lausahdus hakomajasta löytyy Raamatusta, mutta jälleen aivan eri merkityksessä. Kyse on Jesajan näystä jossa kuvataan luopumuksen jälkeisestä, Jumalan rangaistuksena lähettämästä tuhosta yksin selvinnyttä ”siionin tytärtä”(Jes. 1:7,8) Tämä ”siionin tytär” oli Jesajan mukaan ->tuhon jäljiltä<- kuin ”hakomaja yrttitarhassa”. Mikään ”maan päällisen Jumalan valtakunnan” yleisen tilan kuvaus se ei siis voi olla.

Tässä vaiheessa on lisäksi myös hyvä huomata ettei vl-uskon mukaan kuitenkaan muissa joukoissa voi vahingossakaan pelastua koska uskon täytyy olla prikulleen oikea ja uskovien tarkasti oikealla tavalla uskovia. Nyt yllättäen saakin olla virheitä ja juuri näkyvät viat ovatkin sen ”ainoan oikean” tunnusmerkki. Tämä fraasi vie kuitenkin pohjan pois siltä kuinka vl:t kuitenkin osoittelevat ahkerasti muiden uskovaisten ”hokomajojen” vikoja ja virheitä, jonka johdosta he sitten julistautuvat ”ainoiksi oikeiksi”.

Sinänsä kätevää kieroilua, eli vl on ainoa ja oikea koska kaikissa muissa joukoissa on jokin vikana tai sitten vl on ainoa ja oikea koska vl-joukossa on niin paljon vikoja. Voipi vapaasti valita millä haluaa uskoaan tukea ja jos tuntuu älyttömältä niin ei hätää, vl-usko on alunperinkin kiistänyt olevansa mikään ”järjen asia”;) Valitettavasti vl-usko ei myöskään ole Raamatun opetuksiin pitäytyvän asia, eikä Raamatunvastaisuutta kyetä järjettömyyden korostamisellakaan uskottavasti piilottamaan.

Kyseiset fraasit myös paljastavat sen kaameuden, mihin vl:t oikeastaan uskovat, eli omaan joukkoon joka on nostettu epäjumalaksi jopa niin ettei varsinaiselle Jumalalle jää juuri muuta tehtävää kuin vl:ien jakamien tuomioiden toteuttaminen. Vaikka fraasien tarkempi tarkastelu paljastaakin niiden tyhjyyden ja Raamatunvastaisuuden, niin liian monet on eksytetty vl-fraaseilla, joita toistetaan mantrojen tavoin. Toivonkin että että näiden vl-fraasien tyhjyyden ymmärrettäväksi tekeminen auttaisi mahdollisimman monia pääsemään vl-aivopesusta irti.Aiheeseen liittyen muualla netissä on lyhyesti aiheesta lestadiolaisten kieli


Antti Pietilä 6.6.2006 - päivitetty 12.7.2006.


Esitetty Suomi24:n vanhoillislestadiolaisuus keskustelupalstalla, jossa avaus sai myrskyisän vastaanoton. Ketju tuli täyteen eli sai yli 200 kommenttia vuorokaudessa. Suurin osa oli asiattomia. Avasin jatkokeskustelun aiheesta 7.6.2006,
joka säilyi hieman asiallisempana. Se löytyy tästä linkistä.

{mos_fb_discuss:12}